Το Μυστήριο του Γάμου

« το μυστικο καί χράντου γάμου ερουργός καί το σωματικο νομοθέτης…» (τμήμα ευχής μυστηρίου Γάμου).

Σέ δύο πίπεδα συζυγία καί λοκλήρωσή της:

  1. στήν νωση τν ψυχν (μυστήριο) και,
  2. στήν νωση τν σωμάτων (ασθητό).

Καί ν νωση τν σωμάτων εναι παροδική, φο σχετίζεται μέ τόν Χρόνο ς πεπερασμένη ννοια, νωση ψυχν προϊδεάζει γιά τήν αώνια κοινωνία τν μελν το ζευγαριο μέ τόν Θεό, χωρίς νά χάνεται διαιτερότητα καί νεξαρτησία καθεμίας πό ατές….

Διεύθυνση

Ανδρέα Κουμπή 5
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
ΤΚ 19003

 

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα είναι δωρεά του : ΣΑΓΑΝΑ ΘΩΜΑ – Υπεύθυνος διαχείρησης : ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ