Διοίκηση και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον προϊστάμενο ιερέα και μέλη τέσσερις λαϊκούς διαχειρίζεται:

τη ζωή της τοπικής Εκκλησίας, φροντίζοντας για την ανέγερση, συντήρηση, εμπλουτισμό και την λειτουργικότητα του Ιερού Ναού, αλλά και των παρεκκλησίων και των εξωκκλησίων του. Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη για την εφαρμογή διαφόρων διοικητικών και ποιμαντικών θεμάτων και φροντίζει ώστε ο εκουσίως κατατιθέμενος οβολός του κάθε πιστού στο παγκάρι, οι δωρεές και η αξιοποίηση ιδιόκτητων ενοριακών περιουσιακών στοιχείων, να πιάνει τόπο προς ωφέλεια ψυχών. Συντάσσει εξάλλου οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό για κάθε έτος, οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος κάθε Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ορίζεται, βάσει του ν. 590/1977 (“Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, Του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου) Προεδρεύει κατά Προτίμηση ένας που έχει τα περισσότερα προσόντα από τους τακτικούς εφημερίους διοριζόμενος από τον μητροπολίτη. Ο έχων τα περισσότερα προσόντα είτε μορφωτικά είτε πνευματικά. Τα τέσσερα λαϊκά μέλη διορίζονται με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου από ενορίτες που προτείνονται από τον προϊστάμενο και είναι αποδεδειγμένα “αφοσιωμένα τέκνα της Εκκλησίας”.

Η θητεία κάθε Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών” της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύνθεση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 2020-2022.

Πρόεδρος: π. Ιωάννης Ευαγγ. Ορφανός

Αντιπρόεδρος: κ. Σπυρίδων Παπαγιαννάκος

Ταμίας: κ. Παναγιώτης Κάτσικας

Γραμματέας: κ. Κωνσταντίνος Μαλανδράκης

Μέλη: κ. Δημήτριος Κοντογιάννης

Διεύθυνση

Ανδρέα Κουμπή 5
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
ΤΚ 19003

 

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα είναι δωρεά του : ΣΑΓΑΝΑ ΘΩΜΑ – Υπεύθυνος διαχείρησης : ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ